lördag 19 mars 2016

Om st Josef

Ur en predikan av Bernardino av Siena:

”För alla särskilda nådegåvor som människor får, gäller den allmänna regeln: när Gud i sin godhet kallar någon till en särskild nåd eller till en särskilt hög kallelse, ger han alltid den hjälp som en så utvald person behöver eller en sådan uppgift kräver. En sådan människa präglas därför av dessa nådegåvor.

Detta har i alla avseenden bekräftats när det gäller den helige Josef, påstådd fader till vår Herre Jesus Kristus och sann brudgum åt jordens drottning och änglarnas härskarinna. Av den evige Fadern utvaldes han att sörja för och beskydda dennes största skatter: Hans Son och sin brud. Detta uppdrag förvaltade Josef med största trohet. Därför sade Herren till honom: Du är en god och trogen tjänare. Kom in till glädjen hos din Herre (Matt 25:21).

Om man jämför Josef med hela Kristi Kyrka, är han då inte utvald och speciell? Genom honom och under hans beskydd inträdde Kristus i världen på ett väl ordnat och värdigt sätt. Om nu hela Kyrkan står i skuld till jungfrumodern, eftersom Kristi födelse gjordes möjlig genom henne, så är Kyrkan förvisso, efter henne, skyldig Josef tack och särskild vördnad.

Han är nämligen Gamla Testamentets avslutning. I honom bär patriarkernas och profeternas värdighet den utlovade frukten. Dessutom, han ensam ägde vad Gud i sin godhet gång på gång hade lovat dem.

Det förtroende, den vördnad och höga uppskattning, som Jesus visade Josef, som en son sin far, medan han levde här på jorden, har han säkerligen inte undanhållit honom i himlen, utan fastmer uppfyllt och fulländat. Helt riktigt passar Kristi ord in på honom: Kom in till glädjen hos din Herre. Även om det är den eviga salighetens glädje som kommer in i människans hjärta, säger Herren hellre till honom: Kom in i glädjen, för att på ett hemlighetsfullt sätt antyda, att denna glädje inte endast finns i hans inre, utan omsluter honom överallt och absorberar honom, som om han hade sänkts ner i ett oändligt djup.

Salige Josef, tänk på oss och bär fram din bön inför honom, som antogs vara din son; bed även om förbarmande för oss hos din brud, den allrasaligaste jungfrun, som är moder till honom som med Fadern och den Helige Ande lever och råder i all evighet. Amen.”