söndag 20 mars 2016

Stilla veckan och Triduum

I dag börjar Stilla veckan och vi förbereder oss för att följa det årliga dramat. Vi går vid Jesu sida vid Hans intåg i Jerusalem. Vi följer Honom till Övre Salen, där Han instiftar mässan och prästämbetet och tvättar apostlarnas fötter. Vi går till Getsemane, vakar med Honom i mörkret och försöker trösta Honom i Hans dödsångest. Vi följer Honom till fängelset och lämnar Honom inte när Han döms till döden. Vi är med Simon av Kyrene och Veronika som gör vad de kan för att hjälpa Honom bära Korset och lindra plågan. Vi står vid Marias och Johannes sida vid Jesu Kors. Vi ser Honom överlämna Sin Moder till oss, för att hon ska vara vår mor och vi hennes barn. När Han gjort det är allt fullbordat (Joh 19:28) och Han överlämnar Sin Ande och Sitt Offer till Fadern. Vi är med när Han tas ned från Korset och läggs i den sörjande Moderns armar. Vi ser hur Josef från Arimatia och Nikodemos värdigt lägger Honom i graven.

Det är en tung och sorglig vecka för den som älskar Honom... men vi vet ju hur det slutar. Döden har inte sista ordet. Men jag stannar där i dag. Vi ska inte ta något i förskott. Vi följer Honom steg för steg och hoppar inte över någonting. Nej, vi går igenom det svåra, det plågsamma med Honom. I och genom Honom får våra (i förhållande) små plågor sin förklaring och sin mening. I Honom ser vi Ljus mitt i mörkret.

Jag önskar dig en välsignad Stilla vecka!