lördag 11 juni 2016

Tacksamhet

Prästvigningen i dag i domkyrkan var helt fantastisk! Hur kan man beskriva detta fantastiska att två vanliga män gick in i domkyrkan och två timmar senare gick två präster ut? Utan präster kan vi katoliker inte leva. Utan präster ingen mässa, ingen bikt....

Jag tog inga bilder under vigningen. Jag tänkte göra det men var så upptagen av att se och be, att jag glömde...

Stor och ljus var denna dag och tacksamheten överflödar. I dag fick vi två nya präster. Må Gud välsigna dem alla dagar i deras liv och till slut belöna dem för deras trofasthet!

Två nya präster

I dag får Katolska Kyrkan i Sverige två nya präster. Peder Bergqvist och Lars Dahlander vigs av biskop Anders i katolska domkyrkan på Söder i Stockholm. Må Gud välsigna dem i deras framtida gärning och må Maria, Guds och prästernas Moder, vaka över dem alltid!

söndag 5 juni 2016

Heliga Moder Elisabeth

I dag helgonförklaras Moder Elisabeth Hesselblad i Rom. Hon är en väldigt intressant person som det är väl värt att lära känna lite närmare.

Det sägs ofta att genom helgonförklaringen blir hon nu helgon. Det är faktiskt fel. Hon är redan helgon och har varit det sedan hon avled 1957, men nu lyfter Kyrkan fram henne som föredöme för alla kristna och tillåter att hon firas liturgiskt i hela världen. (Efter saligförklaringen fick hon firas liturgiskt i Sverige, stiftet Rom där hon verkade och i alla Birgittakloster runt om i världen.)

Vi katoliker i Sverige gläder oss i dag för att Kyrkan lyfter fram en ur vår skara. Det är en uppmuntran för oss att förbli trogna den Katolska Kyrkan och att be för vårt lands omvändelse, precis som heliga Moder Elisabeth.

Heliga Moder Elisabeth, be för Sverige! Be för de skandinaviska folkens återvändande till Fadershuset! Be för Kyrkan i Sverige!