söndag 5 juni 2016

Heliga Moder Elisabeth

I dag helgonförklaras Moder Elisabeth Hesselblad i Rom. Hon är en väldigt intressant person som det är väl värt att lära känna lite närmare.

Det sägs ofta att genom helgonförklaringen blir hon nu helgon. Det är faktiskt fel. Hon är redan helgon och har varit det sedan hon avled 1957, men nu lyfter Kyrkan fram henne som föredöme för alla kristna och tillåter att hon firas liturgiskt i hela världen. (Efter saligförklaringen fick hon firas liturgiskt i Sverige, stiftet Rom där hon verkade och i alla Birgittakloster runt om i världen.)

Vi katoliker i Sverige gläder oss i dag för att Kyrkan lyfter fram en ur vår skara. Det är en uppmuntran för oss att förbli trogna den Katolska Kyrkan och att be för vårt lands omvändelse, precis som heliga Moder Elisabeth.

Heliga Moder Elisabeth, be för Sverige! Be för de skandinaviska folkens återvändande till Fadershuset! Be för Kyrkan i Sverige!