lördag 11 juni 2016

Tacksamhet

Prästvigningen i dag i domkyrkan var helt fantastisk! Hur kan man beskriva detta fantastiska att två vanliga män gick in i domkyrkan och två timmar senare gick två präster ut? Utan präster kan vi katoliker inte leva. Utan präster ingen mässa, ingen bikt....

Jag tog inga bilder under vigningen. Jag tänkte göra det men var så upptagen av att se och be, att jag glömde...

Stor och ljus var denna dag och tacksamheten överflödar. I dag fick vi två nya präster. Må Gud välsigna dem alla dagar i deras liv och till slut belöna dem för deras trofasthet!