lördag 11 juni 2016

Två nya präster

I dag får Katolska Kyrkan i Sverige två nya präster. Peder Bergqvist och Lars Dahlander vigs av biskop Anders i katolska domkyrkan på Söder i Stockholm. Må Gud välsigna dem i deras framtida gärning och må Maria, Guds och prästernas Moder, vaka över dem alltid!