tisdag 26 juli 2016

Fader Jacques, bed för oss!

I morse togs en präst, två nunnor och två kyrkbesökare som gisslan när de firade den heliga mässan i en katolsk kyrka i Normandie. Med allra största sannolikhet var gisslantagarna, som dödades av polisen, jihadister. De skar halsen av prästen, fader Jacques Hamel, 84 år. Han blev martyr för sin Herre och Mästare och fick följa Honom i trohet ända in i döden. Martyrerna blod är Kyrkans utsäde. Dessa mördare, som lurats av djävulen, förstod inte vad de gjorde när de mördade prästen. Kyrkan blir inte svagare av detta, nej, hon blir bara starkare. I förföljelsetider har alltid Kyrkan visat sig från sin bästa sida och vuxit i tro och hängivenhet.

Nu, kära katoliker och andra människor av god vilja, nu är en tid för mod. Nu är en tid för omvändelse, bön och botgöring. Nu måste vi förbereda våra hjärtan och själar för martyriet. Må ingen katolik, ja, ingen kristen av något slag, ens tänka på att hämnas fader Jacques's död. Låt oss i stället be för jihadisternas omvändelse, så att Kyrkan och världen får frid.

Fader Jacques, bed för oss att vi förblir trogna intill slutet som du. Bed för oss om större tro och mera mod.