lördag 16 juli 2016

Vår Fru av Berget Karmels fest

För många år sedan var jag hos karmelitnunnorna i Finland. En av nunnorna gav mig ett kort med en bild av Vår Fru av Berget Karmel med en bön på engelska på baksidan. Jag har fortfarande kvar bilden och ber bönen. Vår Fru av Berget Karmel och karmelitorden har en speciell plats i mitt hjärta.

Bönen lyder:

O Mary,
Queen and Beauty of Carmel,
Mother of Jesus and our mother,
we come before you
with all the burdens and needs of our hearts
and with those of all humanity.

Intercede for us with your Son
that we may know His merciful and abiding presence
in all the circumstances of our life
and experience your own loving assistance
in all our necessities. Amen.

Jag önskar en glad fest till alla som älskar och vördar Vår Fru av Berget Karmel!