onsdag 31 augusti 2016

Hans Mamma

Jag har aldrig förstått hur någon kan säga sig ha en bra relation med Jesus när de avvisar Hans Mamma... Kan man inte ha en bra relation med någon och samtidigt ha en bra relation med personens mamma? Hans Mamma är min mamma (Joh 19:26, Upp 12:17) och för det är jag evigt tacksam.

Och nej, Jesus avvisade inte Sin Mamma (Matt 12:46-50). Han upphöjde oss till Sin familj (som är Kyrkan). Jesu familj är inte bara Hans släktingar, utan alla som genom dopet tillhör Kyrkan. Hur vet jag att Jesus inte avvisade Maria? För att Han var född att stå under lagen (Gal 4:4) och Han var utan synd (Heb 4:15). Han bröt inte mot budet som säger att vi ska hedra vår mor (2 Mos 20:12, Luk 18:20 bl.a.). Jesus avskaffade inte lagen, utan Han uppfyllde den (Matt 5:17). Han avvisade inte Sin Mor, tvärtom. Han gjorde henne till allas mor när Han dog på Korset. Det var det sista Han gjorde och när Han gjort det, då var allt fullbordat (Joh 19:28). Nej, jag avvisar inte denna stora gåva som är Hans Mor. Jag tar med tacksamhet och kärlek henne till min mor och läromästarinna på det kristna livets väg. Hon var med honom från början till slut, hon står vid Hans högra sida nu (Ps 45:10, 1917 års översättning) i himlen (Upp 12).