fredag 7 oktober 2016

Heliga Birgitta

I resten av den katolska världen firas i dag Vår Fru av Rosenkransen, men i Sverige firar vi den heliga Birgittas kanonisationsdag. Frater Thomas Idergard, SJ, skrev följande på Facebook:


Den Heliga Birgitta av Vadstena, Sveriges och Europas skyddspatron. Kyrkan i Sverige minns idag Guds stora verk genom denna remarkabla 1300-talskvinna (i övriga världen firas hon 23 juli), som är en stor förebild genom sin längtan att ge hela sig själv i att leva och tjäna som Kristus. Därför gav Gud henne visioner som hjälpte henne att uträtta banbrytande saker.

Hon grundade en orden som fick stor kulturell och andlig betydelse för livet i norra Europa under högmedeltiden. Tillsammans med en annan kvinna (S:ta Katarina av Siena) drev hon en ihärdig "kampanj" som slutligen resulterade i att påven flyttade tillbaka till Rom från Avignon. Det kom inte bara att vara avgörande för Kyrkans fortsatta utveckling som världskyrka och slutliga frigörelse från politiska bindningar, utan också att påverka storpolitiken i Europa. Vad färre förmodligen känner till är att hennes visioner kom att vara centrala för Kyrkans teologiska förståelse av Jungfru Marias obefläckade avlelse (dvs hur Gud befriade Maria från arvsynd vid hennes tillblivelse). Den Heliga Birgittas tillit till Gud är ett exempel på det som Jesus själv talar om i dagens evangelium, Luk 10:21-24.

Hon är dessutom ett konkret bevis på att avgörande inflytande i Katolska kyrkan inte handlar om att vara präst och "stå där framme" på söndagarna. Den Heliga Birgitta, liksom många andra heliga kvinnor genom århundradena, har haft långt större betydelse - i både Kyrkan och samhället - än de flesta präster, biskopar och påvar någonsin kommer att få. På så sätt blir hon beviset för att den som låter Kristus förändra sig kan förändra världen. Men som Gud vill, inte som vi i våra begränsningar föreställer oss. Idag ber vi särskilt för hennes förböner för det Sverige och det Europa som hon verkade i och bidrog till att omgestalta. Och med henne ber vi för oss själva: "Visa mig, Herre, din väg, och gör mig villig att gå den."