tisdag 3 januari 2017

Jesu Heliga Namn

Ur en predikan av den helige Bernardino av Siena:

"Detta är det högheliga Namnet, som var så efterlängtat av de gamla fäderna, som man väntade på med sådan ängslan, som lät vänta på sig under sådana smärtor, som åkallades med sådana suckar, som man ropade på med så många tårar och som blev oss givet när nådens tid var inne. Dölj maktens namn, låt oss inte höra hämndens namn, håll tillbaka rättvisans namn. Ge oss namnet på barmhärtigheten. Låt namnet Jesus ljuda i mina öron, ty då är verkligen din röst ljuv och ditt ansikte skönt. 

Trons stora fundament är alltså namnet Jesus som gör oss till Guds barn. Den katolska tron består i kunskapen om Jesus Kristus och i det ljus som är själens ljus, dörren till livet, den eviga frälsningens grundval. Om någon inte äger detta namn eller har övergivit det, då vandrar han genom nattens mörker, och med slutna ögon snubblar han fram genom farorna. Hur hög ställning han än innehar, följer han en blind ledare, när han följer sitt eget förstånd och försöker fatta de himmelska hemligheterna. Han glömmer grundvalen och försöker ändå bygga ett hus. Han gör ingen dörr utan försöker ta sig in genom taket. 

Denna grundval är Jesus, ljuset, dörren, han som blev vägen för de vilsegångna och visade trons ljus för alla. På den vägen kunde man söka den okände Guden. På den vägen kan han bli trodd medan man söker honom. Han kan bli funnen när man tror honom. Denna grundval bär upp Kyrkan, som är byggd i Jesu namn. Jesu namn är förkunnarnas strålglans, eftersom det låter ordet lysa och sprida sin glans, när det blir förkunnat och mottaget. 

Hur tror du att trons ljus så plötsligt och så grundligt och glödande började lysa, om inte därför att Jesus förkunnades? Är det inte med ljuset och smaken av detta namn som Gud har kallat oss till sitt underbara ljus? Aposteln säger med rätta till oss, som blivit upplysta och som skådar ljuset i detta ljus: En gång var ni mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra som ljusets barn. 

O du härliga namn, du nåderika namn, du kärleksfulla och dygderika namn! Genom dig blir synderna förlåtna, genom dig besegras fienderna, genom dig befrias de sjuka, genom dig får de lidande kraft och uppmuntran i motgången! Du är de troendes ära, du är förkunnarnas lärare, du är arbetarnas styrka, du är de modlösas upprätthållare. Genom glöden och hettan av din eld flammar längtan upp, böner besvaras, själar berusas i sin betraktelse, och alla de som triumferar i den himmelska härligheten förhärligas. 

Låt oss, ljuvaste Jesus, få härska tillsammans med dem genom detta ditt allraheligaste Namn."