söndag 22 januari 2017

Längtan efter Gud

Ur Katolska Kyrkans Katekes (nr 27):

"Längtan efter Gud finns nedlagd i människans hjärta, ty hon är skapad av Gud och för Gud. Gud upphör aldrig att utöva dragningskraft på människan, och det är bara i Gud som människan finner sanningen och den lycka hon oupphörligen söker."