torsdag 5 januari 2017

Låt oss fira Kristi födelse!

Ur en predikan av den helige Augustinus (354-430):

"Låt oss intill dess att detta sker, intill dess att han visar oss vad som är nog för oss, intill dess att vi får dricka och ha vår mättnad i honom som är livets källa, låt oss under mellantiden, medan vi i tro befinner oss på vandring borta från honom, medan vi hungrar och törstar efter rättfärdigheten och med en outsäglig glöd åstundar gudsgestaltens skönhet - låt oss med hängiven dyrkan fira tjänaregestaltens födelsefest. Ännu kan vi inte betrakta vad som före morgonrodnaden föddes av Fadern. Låt oss då fira vad som under nattliga timmar föddes av Jungfrun. Ännu fattar vi inte att hans namn var till före solen. Låt oss då tänka på att hans tabernakel är rest över solen. Ännu betraktar vi inte den Enfödde som förblir i sin Fader. Låt oss då tänka på Brudgummen som träder fram ur sitt brudgemak. Ännu är vi inte värdiga vår Faders gästabud. Låt oss då tänka på vår Herres Jesu Kristi krubba."