måndag 30 januari 2017

Mitt hjärtas ord till Dig

"Jag älskar Dig, min Gud och min enda önskan är att älska Dig till mitt livs sista andetag. Jag älskar Dig, min Gud, Du är värd oändlig kärlek och jag vill hellre dö i kärlek till Dig än att leva utan kärlek till Dig. Jag älskar Dig, Herre, och den enda nåd jag ber om är att få älska Dig i evighet. Min Gud, om min tunga inte i varje ögonblick kan säga att jag älskar Dig, vill jag att mitt hjärta skall upprepa det med varje andetag." (st Jean-Marie Vianney)