lördag 4 mars 2017

Den gyllene pilen - gottgörelse för hädelser

Må det Allraheligaste, mest tillbedjansvärda, mest hemlighetsfulla och ofattbara Guds Namn alltid bli prisat, välsignat, älskat, tillbett och förhärligat i himmelen, på jorden och under jorden av alla skapelser som utgått ur Guds Hand. Genom Vår Herres Jesu Kristi Heliga Hjärta i Altarets Allraheligaste Sakrament. Amen.