söndag 11 juni 2017

Den Allraheligaste Treenigheten

Ur Athanasios första brev till Serapion:

"Inte utan orsak bör man noga följa den gamla traditionen, den Katolska Kyrkans lära och tro, som Herren gav, apostlarna förkunnade och våra fäder bevarade. Den är nämligen Kyrkans grundval, och om någon avfaller från den kan han inte längre vara, eller ens kallas kristen.

Alltså: Treenigheten är helig och fullkomlig, och vi lär känna den i Fadern och Sonen och den Helige Ande. Den innehåller inget utöver sitt eget väsen, den består inte av en skapare och något skapat, utan hela Treenigheten besitter makten att skapa och verka, Dess väsen är unikt och odelbart, dess handlande är ett. Ty allt gör Fadern genom Ordet och i den Helige Ande, och sålunda bevaras den heliga Treenighetens enhet. Därför förkunnar Kyrkan en Gud, som står över allting, verkar genom allt och finns i allt (Ef 4:6). Står över allting gör han såsom Fader, såsom ursprung och källa; han verkar genom allt, ty han verkar genom Ordet; och han finns i allt, nämligen i den Helige Ande.

När den salige Paulus skriver till korinthierna om de andliga gåvorna härleder han allt till Gud Fadern såsom huvudet på detta sätt: Nådegåvorna är olika, men Anden densamma. Tjänsterna är olika, men Herren densamme. Verksamheterna är olika, men Gud är densamme, han som verkar i allt och överallt (1 Kor 12:4-6). De gåvor som Anden ger var och en, de ges av Fadern genom Sonen. Allt vad Fadern har tillhör ju också Sonen, därför är faktiskt allt vi får av Sonen, i Anden, gåvor av Fadern. Och när Anden är i oss så är även Ordet, som gav oss Anden, i oss, och i Ordet är även Fadern. Så besannas Kristi ord: Jag och min Fader skall komma till honom och stanna hos honom (Joh 14:23). Ty där ljuset är, där är också strålglansen, och där glansen är, där är också glansens verkningar, den strålande gåvan.

Detta lär Paulus i Andra Korinthierbrevet när han säger: Nåd från vår Herre Jesus Kristus, kärlek från Gud och delaktighet i den  Helige Ande åt er alla (2 Kor 13:13). Nåden och gåvorna som Treenigheten ger, ger Fadern genom Sonen i den Helige Ande. Fadern skänker oss nåd genom Sonen, men vi kan inte få del av gåvan annat än i den Helige Ande. Har vi fått del av honom så har vi Faderns kärlek och Sonens nåd och delaktighet i samma Ande."