söndag 4 juni 2017

Pingst

Ur Magister Mathias bok Vägen till Jerusalem (Magister Mathias var den heliga Birgittas biktfader)


"Säg med tillförsikt: 'Jag tror på den Helige Ande'. Han är ju Anden som självmant förekommer oss, för att vi skall tro. Han är Anden som gör oss, som varit döda genom synden, levande. Han är Anden som helgar oss, så att vi med den nåd och de dygder som han själv ger, kan behaga Gud.

Självmant kommer han till människan för att blåsa in tron i henne. Anden blåser vart den vill (Joh 3:8). Det är inte vi som genom våra förtjänster jämnar väg för honom, så att han vill komma, utan denne ljuve Ande är så god att han kommer till människan också när hon är ond genom att blåsa in tron i henne och göra henne levande genom livet i Kristi nåd.

Vad är en kropp som inte andas? Ett lik. Så är också människan till sin själ ett lik utan den helige Ande. Men när denne livets Ande kommer, ingjuter han Guds kärleks värme i syndarens kalla hjärta, som aposteln säger: Guds kärlek är ingjuten i våra hjärtan genom den helige Ande, som han har gett oss (jfr Rom 5:5). Om den nu har blivit oss given, då är det verkligen inte vi som först gjort oss förtjänta av den, utan den är oss fritt given, av Guds frikostighet. Med vilka förtjänster skulle vi kunna föra oss förtjänta av honom, som är större än allt, Gud Skaparen?"