söndag 29 oktober 2017

En herde, en hjord

I dessa dagar läser jag orden hylla, fira, högtidlighålla väldigt ofta. De ord jag vill använda och de aktiviteter jag vill ägna mig åt heter i stället: bön, fasta, gottgörelse, botgöring....

Den splittring som många firar och hyllar går emot Jesu ord om enhet (Joh 17:21). Den Kyrka de slet sönder var den som Kristus grundade. Men trots detta kommer det en dag att åter igen bli en Kyrka, en herde, en hjord (Joh 10:16). En dag kommer Han att leda de bortsprungna fåren tillbaka till den rätta fållan.

Då kommer jag att fira!