söndag 7 januari 2018

Andra läsningen ur Läsningsgudstjänsten för Herrens dop

Ur Magister Mathias bok Vägen till Jerusalem:

"Moder Kyrkan bistår oss vänligt och kärleksfullt i varje andligt behov genom sina sakrament, som hon har fått från ovan av Kristus. Hon föder oss i dopet, hon stärker sina barn med bekräftelsens sakrament, hon ger dem mat i den heliga eukaristin, hon försonar dem med Gud i boten, hon förökar dem i äktenskapet, hon viger dem i ämbetet, hon rustar dem för deras hädanfärd i den sista smörjelsen.

Genom vår köttsliga födelse kan vi aldrig bli värdiga det eviga livet. Den födelsen är fördärvad genom den första människans synd, och vi avlas i lystnad, föds i smuts, och knappt är vi födda förrän vi invecklar oss i verksynderna. Därför måste vi födas pä nytt, så att vi, som först blev födda för att vara kött, blir ande. Det som är fött av köttet, är kött, det som är fött av Anden, är ande. Den helige Ande som stiger ned över oss i dopets vatten renar oss från synderna. Som kroppen utvärtes tvättas ren från smuts, när vi föds orena och blodiga, så renar oss den helige Ande invärtes genom pånyttfödelsens vatten till själen från all syndernas smuts, och av djävulens barn gör han oss till Guds barn. Detta visades tydligt vid Kristi dop. Då öppnades himlarna över honom och den helige Ande steg ned i kroppslig gestalt som en duva över honom, och man hörde Faderns röst: Detta är min älskade Son, i vilken jag har behag. Det som kroppsligen skedde med Kristus i hans dop, det händer genom Kristi dop i oss på andligt sätt.

När vi föds är vi Guds vredes barn, den som vi dragit över oss genom vårt skadade ursprung. Då stängdes himlen för oss. Det orena köttet är inte värdigt himlen. Men när vi blir döpta i Faderns och Sonens och den helige Andes namn, då öppnas för oss himlen genom Kristi dop, genom förtjänsten i Jesu Kristi lidande. När han hängde på korset, strömmade ur hans sida ut blod, som löser oss från slaveriet under djävulen, och vatten, som tvättar oss rena, så att vi blir värdiga det himmelska arvet, och den helige Ande kommer till oss som en duva och genomtränger våra hjärtan inifrån och gör oss till Guds sveklösa och godhjärtade söner.

Han vill ju inte ha söner som är svekfulla genom hjärtats och munnens bedrägerier eller grymma genom onda gärningar. De som obefläckat bevarar Kristi dop som de har mottagit i hans namn, dem erkänner Gud Fadern som sina älskade söner och bröder till hans ende Son Jesus Kristus. I dem har Gud sitt behag. Han har gjort dem värdiga att kallas Guds barn, de gör sin Faders gärningar, och genom ett heligt liv formar de sig efter sin förstfödde broder Jesus Kristus. Vad är det som syns i dem om inte Kristus? Alla ni som har döpts i Kristus, ni har också iklätt er Kristus, säger aposteln. Den som gör Kristi liv synligt genom ärbara ord och redbara gärningar som anstår en kristen, han har förvisso iklätt sig Kristus."