torsdag 12 december 2019

Slutet på den här bloggen

Det här blir sista inlägget på den här bloggen. Tack till alla som läst och uttryckt er uppskattning. Jag hoppas ni har haft nytta av mitt skrivande. Gud välsigne er!

Här finns min nya blogg som enbart kommer att ha inlägg som handlar om den katolska tron.

lördag 6 juli 2019

Ur Julian av Norwichs skrift Uppenbarelser av den Gudomliga Kärleken

När det gäller vår andliga födelse visar Jesus en ojämförligt mycket större kärleksfullhet, eftersom vår själ är så mycket dyrbarare inför Hans ögon. Han livar vårt förstånd, Han leder vår väg, Han tröstar vår själ, Han upplyser vårt hjärta. Han låter oss - åtminstone styckevis - få kunskap om och kärlek till Hans saliga Gudom, så att vi samtidigt kan betänka Hans barmhärtiga mandom och välsignade lidande och fyllas av förundran inför Hans gränslösa godhet. Han låter oss för sin kärleks skull älska allt vad Han älskar och så ha vår tillfredsställelse i Honom och i alla Hans verk.

När vi faller skyndar Han Sig att resa oss upp genom att omfamna oss med Sin kärlek och röra oss med Sin nåd. När vi så blivit styrkta av vad Han gjort för oss, väljer vi genom Hans nåd att av fri vilja tjäna och älska Honom i evighet.

Och dock låter Han, trots detta, somliga av oss falla djupare och allvarligare än vi någonsin gjorde tidigare - eller i varje fall tycks det oss så. Vi tänker då - alla av oss är ju inte förståndiga - att allt vad vi började med är förgäves. Men så är det inte. Det var nödvändigt att vi föll och att vi insåg det. Om vi nämligen inte föll, skulle vi aldrig veta hur svaga och usla vi är i oss själva. Inte heller skulle vi så väl känna vår Skapares underbara kärlek.

I himmelen skall vi verkligen och alltid se att vi har syndat svårt i detta livet. Men trots detta skall vi också verkligen se att vi därigenom aldrig rubbade Hans kärlek eller var mindre dyrbara inför Hans ögon. Genom erfarenheten av vårt fall skall vi få en hög och underbar kunskap om Guds kärlek. Ty trofast och underbar är den kärlek som varken kan eller vill krossas på grund av synd.
Detta var en nyttig insikt. En annan är den insikt om vår obetydlighet och ringhet som vi skall få, när vi ser oss själva falla. Därigenom skall vi upphöjas till himmelen - dit kunde vi aldrig komma utan denna förödmjukelse. Vi måste verkligen inse detta. Om vi inte gör det skulle inget fall gagna oss.

I allmänhet faller vi först, och inser det efteråt. Bådadera är en Guds barmhärtighet. En moder kan tillåta, att hennes barn faller någon gång och, för sin egen nyttas skull, gör sig illa på olika sätt. Men eftersom hon älskar, kan hon aldrig tillåta att hennes barn tar verklig skada. Och fastän det är möjligt att en jordisk moder skulle kunna tillåta att hennes barn dör, kan vår himmelska moder, Jesus, aldrig tillåta att vi, som är Hans barn, skulle dö. Han är ju allsmäktig, Han är all visdom och all kärlek, såsom ingen annan är det. Välsignad vare Han!

Det är alltså i Hans vilja, att vi beter oss som ett barn, som i väl och ve allt mera förtröstansfullt litar på sin moders kärlek. Och Han vill att vi med all kraft tar vår tillflykt till den heliga Kyrkans tro och i henne finner vår älskade moder, och där i de heligas gemenskap finner tröst och förståelse.

En enskild människa kan ofta vara som sönderbruten - eller i varje fall tycks det henne själv så. Men hela Kristi kropp har aldrig varit sönderbruten och kommer intill änden aldrig att bli det. Därför är det något riktigt, gott och välsignat att - ödmjukt men fast - vilja bli oskiljaktigt förenad med vår moder, den heliga Kyrkan, det vill säga med Kristus Jesus. Ty den ström av barmhärtighet som är Hans dyrbara Blod och Vatten är överflödande nog för att göra oss sköna och rena. Vår Frälsares sår är öppna och gläder sig över att kunna hela oss. Vår moders ömma, kärleksfulla händer är redo och ivriga att komma till vår hjälp.

onsdag 12 juni 2019

Åsså lite reklam...

Det här gör jag gärna reklam för: SacreSign. Konst och hantverk för kyrka och hem. Precis vad vi behöver!

söndag 21 april 2019

Kristus är uppstånden, halleluja!


Kristus är uppstånden, ja Han är sannerligen uppstånden, halleluja! Må påskens glädje få era hjärtan att jubla, trots världens ondska. Håll alltid blicken fäst vid Jesus och håll fast vid tron. De kan döda oss, de kan spränga våra kyrkor, men de kan inte ta ifrån oss tron på den Uppståndne! Stå fast och var stark och modig! Jesus lever, Han har segrat över döden och djävulen!
fredag 5 april 2019

Brave new world...

Nu blir det olagligt att överge husdjur, men det är fortfarande lagligt att döda små bebisar i moderlivet. Det är sannerligen en förfärlig värld vi lever i...

måndag 25 februari 2019

Varning!

Den senaste tiden har jag fått flera vänförfrågningar på Facebook från personer med kinesiska namn. De verkar på ytan vara kristna men tillhör i själva verket en sekt som kallas Österns blixt. De använder uttrycket Allsmäktige guds kyrka.

Tidningen Dagen skriver om sekten så här och det finns alltså allvarliga orsaker att vara försiktig med dessa människor: 

Den 11 februari lade Allsmäktige Guds Kyrka ut ett inlägg på sin svenska sida på Facebook om hur man tjänar Gud. Det ser vid en snabb blick ut som många andra kristna inlägg, med bilder på Jesus och ett citat från Matteusevangeliet.

Inlägget har också fått 38 likes, och många av dem som gillar det har antagligen ingen aning om att bakom sidan står sekten Österns blixt. När rörelsen nu försöker etablera sig i Sverige använder man nämligen samma taktik som i Kina man inriktar sig på att värva troende och gör det genom att presentera sig som en kristen kyrka.

Sedan några månader tillbaka har sekten minst en svensk hemsida, och åtminstone två sidor på Facebook under namnen Allsmäktige Guds Kyrka och Österns Blixt. Sekten twittrar också på svenska och följer till exempel Dagens ledarskribent Frida Park och Sveriges kristna råd.

Aggressiva metoder gentemot kristna

Rörelsen föddes i Kina i slutet av 80-talet, och under 90-talet och början av 2000-talet kom den att få stor påverkan på kinesiska husförsamlingar. Genom aggressiva metoder försökte Österns blixt värva kristna. Eskil Albertsson, som bland annat varit missionsföreståndare i Alliansmissionen, hade under denna period tät kontakt med kristna kinesiska ledare.

– De var mycket oroliga. Det har faktiskt hänt att sekten kidnappat kristna pastorer och försökt indoktrinera dem och hota dem, säger han till Dagen.

Han har själv mött medlemmar från sekten när han reste i Kina.

– De kom fram och ville först prata lite engelska med oss. Sedan ville de lämna sina böcker. De var mycket påstridiga, säger han.

Eskil Albertsson har inga färska uppgifter om sekten. Det är också svårt att uppskatta hur många medlemmar den har, men vissa källor uppger att det kan röra sig om miljoner anhängare, andra att medlemmarna är betydligt färre.

Svuren fiende till kommunistpartiet

Den kinesiska staten försöker att utrota Österns blixt, som är en svuren fiende till kommunistpartiet. Enligt kinesisk polis var det sektmedlemmar som 2014 slog ihjäl en kvinna på en hamburgerrestaurang då hon vägrade lämna ut sitt telefonnummer, men Österns blixt själv förnekar alla kopplingar till mördarna.

– Det är en sekt, så mycket kan man säga, men det är alltid svårt att bedöma uppgifter om hemskheter som påstås om dem av statliga kinesiska medier. Det kan vara vinklat och överdrivet, men helt klart att kristna i Kina såvitt jag vet utan undantag tar mycket starkt avstånd från dem, säger Fredrik Fällman, som är docent i sinologi vid Göteborgs universitet och har stor kunskap om den kinesiska kyrkan.

Ledningen för sekten är mycket hemlighetsfull, men ska i dag finnas i New York. Eskil Albertsson har också hört av amerikanska bekanta att gruppen är aktiv där.

– När vi hade besök av goda vänner från New York så berättade de att när kinesiska församlingar har väckelsekampanjer så försöker sektmedlemmar dela ut traktat till dem som deltar. De är mycket aktiva och aggressiva, säger han.

Registrerad i Sverige

I Sverige finns trossamfundet Allsmäktige Guds Kyrkan registrerat sedan 2017, men det är svårt att avgöra om sekten har några medlemmar här eller om man bara existerar på internet.

Dagen har försökt att nå företrädare. På hemsidorna finns ett svenskt telefonnummer, men kvinnan som svarar på bruten svenska blir försiktig när hon inser att det är en journalist som ringer och vill inte svara på några frågor. Dagen får inte heller svar på frågor som mejlas till den angivna e-postadressen.

– Jag får en känsla av att de även här gör som de är kända för i Kina, att de nästlar sig in i ”vanliga” kristna sammanhang och sedan tar med sig personer till sin egen rörelse, alternativt förvrider den församling de gått med i, säger Fredrik Fällman.

Han är orolig för att Österns blixt faktiskt kan lyckas nå ut med sitt budskap här.

– Om de på allvar försöker etablera sig i Sverige är jag rädd att det kan dra till sig en del kinesiska kristna i Sverige och att de kinesiska församlingar som finns på olika platser i Sverige kan drabbas, säger han.

onsdag 24 oktober 2018

lördag 8 september 2018

Grattis på födelsedagen, heliga Guds Moder!


Grattis på födelsedagen, ljuvaste Guds Moder! Jag är så tacksam över att din Son gav mig dig till Moder. Vilken gåva! Att få som Moder den kvinna som Gud förberett och utrustat för att föda Sonen! Tack, min Jesus, för henne! Tack för att hon leder mig närmare Dig! Tack för att hon förde mig tillbaka till Dig! Tack för allt, Jesus, min Herre och min Gud! Men tack speciellt för Maria!

söndag 2 september 2018

fredag 10 augusti 2018

Så fel, så fel....Texten på bilden kommer från en krönika av Tomas Sandell och finns i ett magasin som heter Närbild och som kom med Världen idag. Temat för magasinet är 1968 och det var i mångt och mycket intressant läsning. Men när jag kom till krönikan på s 36 höll jag på att sätta kaffet i vrångstrupen...

I två meningar finns tre gigantiskt stora felaktigheter. Jag misstänker starkt att Tomas Sandell håller det för att vara fakta, men det är det inte.

Nr 1: vanliga kristna tilläts inte läsa Bibeln före reformationen. Fel, fel, fel. Före reformationen var Biblar väldigt dyrbara böcker, för de skrevs nämligen av för hand. Inte ens när tryckpressen uppfanns hade alla råd med dem. Dessutom kunde få läsa. Det var alltså inte så att de inte tilläts läsa Bibeln själva. De hade helt enkelt inte möjlighet att göra det. De fick däremot Bibelns texter berättade för sig av präster, munkar och predikanter.

Nr 2: Genom reformationen blev Bibeln tillgänglig för alla. Det är också fel. När jag läste idéhistoria vid dåvarande högskolan i Örebro för ca 20 år sedan fick vi i en föreläsning (har tyvärr glömt föreläsarens namn) lära oss att den vanligaste boken i svenska hem ändå långt in på 1800-talet var psalmboken. Inte Bibeln. Reformationen satte inte Bibeln i händerna på alla kristna. Visserligen innehöll psalmboken en del Bibeltexter, men inte hela Bibeln.

Nr 3: Så länge som vanliga kristna inte själva tilläts läsa Bibeln var fördomarna mot det judiska folket utbredda och omfattande. Jag säger bara: Martin Luthers skrift från 1543 'Om judarna och deras lögner'. Googla på den om du inte känner till den. Ingen kan påstå att Luther inte läste Bibeln...En krönika är en personligt hållen text, men när den innehåller så stora felaktigheter kan jag inte vara tyst. Det är speciellt sorgligt när det är en högutbildad, intelligent människa som skrivit texten. Han borde veta bättre.