torsdag 2 februari 2012

Att be till Maria

Det är skillnad på att be till och att tillbedja. Visste du inte det? Jag kan be till Maria men jag får inte tillbe henne. Hon är i himlen (läs Upp 12!) och bär fram, tillsammans med änglarna och helgonen de kristnas böner (Upp 5:8 och 8:3).

Tillbedjan tillkommer endast Gud. Alla katoliker vet detta, men alla katoliker vet också att vi ska vörda Jungfru Maria, inte för att hon födde Guds Son, utan för att hon trodde (Luk 1:45 och Luk 1:48)

Maria fanns med vid Jesu sida från början till slutet. Hon stod vid Hans Kors (Joh 19:25) och hon fanns med när den Helige Ande föll över apostlarna och Kyrkans tid började (Apg 1:14) och när hennes liv slutade fick hon det eviga livets segerkrans som Gud har lovat dem som älskar Honom (Jak 1:12) och vem älskar Honom mer än Hans mor?

Den tillbedjan som tillkommer endast Gud kallas på latin latria. Vi ska falla ner, tillbe och hylla Honom. Den vördnad som tillkommer Jungfru Maria kallas hyperdulia. Vi älskar henne, respekterar henne, lyssnar till henne när hon visar oss vägen till Jesus och vi ber henne om förbön. Det är ingen skillnad mellan att be min bänkgranne i kyrkan att be för mig och att be Guds Moder be för mig. Jo, förresten, skillnaden är att jag vet att Marias bön har stor verkan (Jak 5:16) eftersom hon är i himlen. Bänkgrannens 'andliga status' vet jag inget om...

Oavsett hur många hemsnickrade teologier jag hör talas om, kommer jag alltid, alltid, att hålla mig till Katolska Kyrkans lära om Maria. För som Irenaeus av Lyon (död år 202, lärjunge till Polycarpos som var lärjunge till aposteln Johannes som tog hand om Maria efter Jesu död, Joh 19:26-27) säger så är Maria den jungfru som med sin lydnad knyter upp den knut som jungfrun Eva knöt genom sin olydnad (Adversus haeresis).

Maria fanns med från början av kristendomen. I en sann kristendom finns hon med till slutet... 

Rekommenderar för övrigt alla protestanter att läsa Scott Hahns bok Himlarnas Drottning - Guds Moder i Guds Ord. Finns att beställa från catholica.se.

(Detta som ett svar på detta. För jag tror inte personen i fråga verkligen har fattat katolikers kärlek till Maria)

Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss syndare nu och i vår dödsstund. Amen